Mrówczyński, M. (2021) „Zasadnicze cechy nowego modelu postępowań dotyczących niewypłacalności dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej”, Studia Iuridica Toruniensia, 26, s. 293–318. doi: 10.12775/SIT.2020.014.