Krasuń, A. (2020) „Ciężar dowodu w sporach ze stosunku pracy – wybrane zagadnienia”, Studia Iuridica Toruniensia, 26, s. 191–210. doi: 10.12775/SIT.2020.009.