Dudziec-Rzeszowska, W. (2021) „Prawo odstąpienia podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”, Studia Iuridica Toruniensia, 26, s. 125–146. doi: 10.12775/SIT.2020.006.