Drobot, J. (2020) „Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16”, Studia Iuridica Toruniensia, 25, s. 205–220. doi: 10.12775/SIT.2019.026.