Bączyk, M. (2020) „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18”, Studia Iuridica Toruniensia, 24, s. 317–328. doi: 10.12775/SIT.2019.015.