Wróbel, A. (2013) “Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. III KK 23/05”, Studia Iuridica Toruniensia, 12, pp. 265–272. doi: 10.12775/SIT.2013.013.