Liskowski, M. (2019) „Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy”, Studia Iuridica Toruniensia, 22, s. 169–188. doi: 10.12775/SIT.2018.009.