Kiedrowicz-Wywiał, A. (2010) „Oszustwo komputerowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym”, Studia Iuridica Toruniensia, 6, s. 63–80. doi: 10.12775/SIT.2010.003.