Skelnik, J. M. (2010) “Organizacja i właściwość wojskowych sądow admiralskich i marynarskich w latach 1920–1939”, Studia Iuridica Toruniensia, 7, pp. 129–147. doi: 10.12775/SIT.2010.016.