Bień-Kacała, A. (2010) „Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.)”, Studia Iuridica Toruniensia, 7, s. 90–104. doi: 10.12775/SIT.2010.014.