Dąbrowski, P. (2010) “Geneza Ustawy o prawie autorskim z 29 marca 1926 roku”, Studia Iuridica Toruniensia, 7, pp. 66–89. doi: 10.12775/SIT.2010.013.