Kowalewski, E. (2010) “Dylematy prawa ubezpieczeń obowiązkowych a kodeks ubezpieczeń”, Studia Iuridica Toruniensia, 7, pp. 5–23. doi: 10.12775/SIT.2010.010.