Organiściak, W. (2012) „Wincenty Skrzetuski o wzajemnych relacjach stanów sejmujących w Rzeczypospolitej szlacheckiej (wybrane zagadnienia)”, Studia Iuridica Toruniensia, 10, s. 202–220. doi: 10.12775/SIT.2012.010.