Peno, M. (2017) „Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie”, Studia Iuridica Toruniensia, 20, s. 227–248. doi: 10.12775/SIT.2017.012.