Hrehorowicz, A. (2017) „O jurydycznym ideale obywatelskości. Geneza nowożytnego rozumienia obywatelstwa”, Studia Iuridica Toruniensia, 20, s. 143–162. doi: 10.12775/SIT.2017.008.