Orzechowska, A. i Orzechowski, T. (2017) „Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym”, Studia Iuridica Toruniensia, 19, s. 257–272. doi: 10.12775/SIT.2016.025.