Warylewski, Jarosław. 2015. „Wybrane Zagadnienia problemów Wymiaru sprawiedliwości Karnej W Polsce Wobec zróżnicowania Kulturowego społeczeństwa”. Studia Iuridica Toruniensia 15 (marzec):195-210. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.033.