Nowicki, Paweł. 2014. „Michał Kania, Umowa O Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Studium Administracyjno-Prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, Ss. 398”. Studia Iuridica Toruniensia 14 (listopad):431-36. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.022.