Szmyt, Andrzej. 2014. „Uregulowania Konstytucji Krajowej W Perspektywie Integracji Europejskiej Oraz Kierunki niezbędnych uzupełnień”. Studia Iuridica Toruniensia 14 (listopad):361-76. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.017.