Rokicka, Karolina. 2014. „Przepisy I Normy otwierające porządek Prawny Na Prawo międzynarodowe I Procesy Integracyjne W Republice Federalnej Niemiec”. Studia Iuridica Toruniensia 14 (listopad):297-316. https://doi.org/10.12775/SIT.2014.014.