Sobczyk, Marek. 2008. „Rzymskie Korzenie współczesnych Zasad Techniki Prawodawczej”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (grudzień):151-58. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.011.