Rutkowska, Beata. 2008. “Rola Klauzul Generalnych Przy Rozstrzyganiu sporów O Roszczenia Przedstawicieli pracowników”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (December):141-50. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.010.