Brzeziński, Bogumił. 2008. „Kilka Refleksji O związkach Oraz Instytucjach Prawa Cywilnego Z Prawem Podatkowym”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (grudzień):43-56. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.003.