Bień-Kacała, Agnieszka. 2008. „Zasada Dyskontynucaji Prac Parlamentu. Wybrane Problemy”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (grudzień):33-42. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.002.