Białocerkiewicz, Jan. 2008. „«Security Wall» Na Okupowanych Terenach palestyńskich. Kilka Uwag Na Tle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”. Studia Iuridica Toruniensia 4 (grudzień):7-32. https://doi.org/10.12775/SIT.2008.001.