Wąsiewski, Grzegorz J. 2006. „Czy Polsce Potrzebny Jest Senat?”. Studia Iuridica Toruniensia 3 (grudzień):211-26. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.013.