Szabłowska, Marzena. 2006. „Ochrona dóbr Osobistych Pracownika Z Perspektywy Europeizacji Polskiego Prawa Pracy”. Studia Iuridica Toruniensia 3 (grudzień):179-200. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.011.