Leciak, Michał. 2006. „Szczególne Sposoby postępowania Z Dokumentami zawierającymi Tajemnicę państwową Wydanymi Lub Znalezionymi W Toku Zatrzymania Lub Przeszukania”. Studia Iuridica Toruniensia 3 (grudzień):125-40. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.008.