Bunikowski, Dawid. 2006. „Przepadek korzyści Z przestępstwa - ujęcie Kryminologiczne I Historycznoprawne”. Studia Iuridica Toruniensia 3 (grudzień):21-42. https://doi.org/10.12775/SIT.2006.002.