Olesińska, Agnieszka. 2021. „Stwierdzenie wygaśnięcia Decyzji Podatkowej, która stała Się Bezprzedmiotowa”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):257-77. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.032.