Napiórkowska, Anna. 2021. „Urlop macierzyński a Praca Zarobkowa”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):237-55. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.031.