Tykwińska-Rutkowska, Dominika. 2021. „Prawo Do Aborcji W Polsce W świetle Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 22 Października 2020 R”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):419-40. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.040.