Suliński, Grzegorz. 2021. „Wyłączenie Lub Ograniczenie wstąpienia Spadkobiercy wspólnika Do spółki Z o.O. – Zagadnienia Wybrane”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):369-84. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.037.