Romaniuk, Paweł. 2021. „Wybrane Prawnoadministracyjne Aspekty Realizacji Zasady jawności W Sferze Funkcjonowania Administracji Publicznej”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):351-68. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.036.