Zgoliński, Igor. 2021. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 26 września 2019 r., Sygn. II AKa 292/19”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):555-66. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.048.