Lewandowski, Piotr. 2021. „Glosa Do Wyroku Sądu Okręgowego W Słupsku Z Dnia 20 Października 2020 r., Sygn. V U 198/19 (niepublikowany)”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):543-54. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.047.