Chrabkowski, Marek. 2021. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 14 Marca 2019 r., Sygn. I OSK 1429/17”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):513-26. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.045.