Guss, Aleksandra. 2021. „Lista Skarbów Dziedzictwa – Niepotrzebna Forma Ochrony zabytków?”. Studia Iuridica Toruniensia 29 (listopad):53-72. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.022.