Rutkowska, Beata. 2021. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 21 Lutego 2019 r., I PK 243/17”. Studia Iuridica Toruniensia 28 (październik):371-82. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.019.