Kabza, Ewa. 2021. „Problem Zmiany Nazwiska Pasierba W świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego I opiekuńczego”. Studia Iuridica Toruniensia 28 (październik):83-98. https://doi.org/10.12775/SIT.2021.005.