Łazarewicz, Sylwia. 2022. „Przesłanki I Kryteria Miarkowania Kary Umownej”. Studia Iuridica Toruniensia 30 (wrzesień):295-312. https://doi.org/10.12775/SIT.2022.015.