Mrówczyński, Marek. 2021. „Zasadnicze Cechy Nowego Modelu postępowań dotyczących niewypłacalności dłużnika będącego Osobą Fizyczną nieprowadzącą działalności Gospodarczej”. Studia Iuridica Toruniensia 26 (maj):293-318. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.014.