Krasuń, Aneta. 2020. „Ciężar Dowodu W Sporach Ze Stosunku Pracy – Wybrane Zagadnienia”. Studia Iuridica Toruniensia 26 (maj):191-210. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.009.