Dąbrowski, Daniel. 2021. „Wybrane Zagadnienia odpowiedzialności Operatora Pocztowego Za Niewykonanie Lub nienależyte Wykonanie Krajowej usługi Pocztowej polegającej Na Przewozie przesyłek Na Tle odpowiedzialności Przewoźnika”. Studia Iuridica Toruniensia 26 (maj):107-24. https://doi.org/10.12775/SIT.2020.005.