Drobot, Jolanta. 2020. „Wygaśnięcie Stosunku Pracy Z Przyczyny nieujętej W Przepisach Prawa – Glosa Do uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 1 Lutego 2017 r., III PZP 11/16”. Studia Iuridica Toruniensia 25 (lipiec):205-20. https://doi.org/10.12775/SIT.2019.026.