Bączyk, Mirosław. 2020. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Warszawie Z Dnia 24 Maja 2018 r., VII AGa 307/18”. Studia Iuridica Toruniensia 24 (styczeń):317-28. https://doi.org/10.12775/SIT.2019.015.