Filipiak, Zbigniew, i Tomasz Kowalczyk. 2020. „The Establishment of Electoral Law in Revolutionary France”. Studia Iuridica Toruniensia 24 (styczeń):27-50. https://doi.org/10.12775/SIT.2019.002.