Wróbel, Adam. 2013. „Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Kwietnia 2005 r., Sygn. III KK 23/05”. Studia Iuridica Toruniensia 12 (czerwiec):265-72. https://doi.org/10.12775/SIT.2013.013.