Filipiak, Zbigniew. 2013. „Recenzja książki Dr Anny Klimaszewskiej: Code De Commerce – Francuski Kodeks Handlowy Z 1807 r., Wyd. Arche s.C., Gdańsk 2011”. Studia Iuridica Toruniensia 12 (czerwiec):255-64. https://doi.org/10.12775/SIT.2013.012.