Liskowski, Mariusz. 2019. „Pojęcie niewypłacalności Pracodawcy W Ustawie O Ochronie Roszczeń Pracowniczych W Razie niewypłacalności Pracodawcy”. Studia Iuridica Toruniensia 22 (maj):169-88. https://doi.org/10.12775/SIT.2018.009.